O klubu

O KLUBU

Naša tradicija

Rad s djecom svih uzrasta već više od 20 godina.

“Ne nastojte ostvariti uspjeh, nego steći vrijednost.” A.E.

naše vrijednosti

Cilj stvaranja vrhunskog košarkaša mora biti sastavni dio cjelokupnog razvoja, a ne samo sportskog razvoja. Većina mladih košarkaša ne postaju vrhunski košarkaši, ali usprkos tome mogu izvući korist za sebe kao ljudi dok se bave košarkom i na taj način košarka pridonosi boljem društvu. Stvaraju se ljudi koji su socijalizirani, pripremljeni da se suoče sa životom: efikasno, zdravo, na tolerantan i kooperativan način..